Centrerad Ridning®

Centrerad Ridning är inte en ridstil utan ett komplement till Din övriga ridning oavsett disciplin, typ av utrustning, utbildning eller ambitionsnivå. Centrerad Ridning riktar sig till Dig som ryttare och ger dig olika övningar och tankemodeller för att skapa en bättre kroppsmedvetenhet, koordination, följsamhet, balans och ryttarkänsla. Resultatet blir minskad fysisk och psykisk spänning hos både Dig och Din häst och Du uppnår en roligare, säkrare och mer skadefri ridning för er båda.

Att rida ska vara roligt, intressant, och utvecklande för både ryttare och häst. En ryttare som är harmonisk och medveten om sin kropps signaler får en uppmärksam, följsam och känslig häst, lyhörd för sin ryttares hjälper.

Oavsett vilken nivå man än befinner sig på blir man en bättre ryttare när man kan bruka sin kropp på ett mer effektivt och energibesparande sätt. Därmed hindras inte heller hästen från att använda sin kropp och röra sig så som ryttaren önskar och avser.

Inom CR används många övningar som alla bygger på att få människa och häst i fysisk och psykisk balans. Övningarna härstammar från bland annat tai chi och chi gong men också från ny och modern forskning inom människans och hästens biomekanik. Ofta börjar undervisning i CR med avsuttna övningar, utan hästen, för att därmed öka möjligheten till medvetenhet, bryta gamla rörelsemönster och lättare i lugn och ro kunna träna in nya mönster. Det är viktigt att man verkligen får en chans att känna vad som händer i varje enskild kroppsdel för att själv kunna hitta till sin nya rörelse även när man rider utan instruktör.

Sally Swift, vilken var grundare till Centrerad Ridning®, CR samt författare till böckerna ””Ett med hästen”” och ”Centrerad Ridning” fick i ett tidigt skede i livet veta att hon fått skolios, troligen efter polio. Trots detta, eller kanske till och med på grund av detta, ägnade hon sig intensivt åt ridning och hästar med en nyfikenhet utöver det vanliga. Hon resonerade bl a att de skickliga ryttare som skrivit ridläror och instruktioner har det mesta medfött vilket resulterat i att de aldrig behövt fundera och reflektera över hur deras kroppar fungerar.


Sally Swift kunde däremot med sitt handikapp och sina tillkortakommanden på ett helt annat sätt förklara HUR man får ett ben att röra sig, HUR man andas eller HUR man finner balansen.

Grundtekniken i den Centrerade Ridningen är de 5 grundstenarna; Mjuka ögon, andningen, kroppens byggklossar, centrering och att grunda sig.

Mjuka Ögon 

Tillåter ett större synfält, ökar ryttarens medvetenheten om sin egen och hästens kropp. Detta skapar mindre spänning och lättare, friare rörelser som ökar framåtbjudning och rörelseglädje.

Andning 

Med hjälp av en korrekt andning minskar spänning och trötthet i ryttarens kropp. Den naturliga tyngdpunkten sänks vilket leder till en bättre balans och som i sin tur hjälper hästen att bli lugnare och mera uppmärksam.

Centrering

Tar ryttaren till sitt centrum för kontroll och energi, djupt inne i den nedre delen av kroppen. Detta skapar en stadigare, säkrare och mer följsam sits vilket hjälper ryttaren att uppnå en mjuk kraft med tydligt fokus och därmed på ett avspänt sätt bli redo för nästa övning eller rörelse.

Byggklossarna

Rätar upp ryttarens kropp genom att balansera alla kroppsdelar från huvud till tår. Detta ger ryttaren en äkta och stadig balans över hästens tyngdpunkt, vilket möjliggör att både ryttare och häst kan röra sig friare och mjukare utan att hindra varandra.

Att grunda sig

Leder till fysisk och psykisk balans, kontakt mellan kropp och själ. Genom en ökad medvetenhet och känslan av att vara här och nu skapas ett ”flow-tillstånd” där ryttare och häst blir ett. Kommer oftast automatiskt när de övriga byggstenarna är på plats.

Foto Ingrid Wild

Låter detta intressant?

Jag är tränare i Centrerad Ridning, CR nivå 2 och erbjuder undervisning i CR alla former, allt från privatlektioner till hela lektionsdagar. Jag finns i östra Halland och åker regelbundet runt och undervisar över hela Sverige.

Aktuell prislista för lektioner och kursdagar

Kontakta mig för mer information och bokningar mobil 070-3484645 eller via mejl [email protected],com

Läs gärna mer om Centrerad Ridning på vår svenska hemsida, http://centreradridning.se/ där hittar du mer mycket mer information och även kontaktuppgifter till samtliga aktiva och godkända CR-tränare i Sverige.