Problemlösning/Kommunikation

Foto och copyright Stig Nilsson

                                 – En frisk kropp i en frisk själ –

Som hästägare har vi ett stort och självklart ansvar för hästens fysiska och psykiska välbefinnande och välfärd.

En sund hästhantering bygger på kunskap om hästars grundläggande behov och beteenden samt att vi enbart använder oss av etiskt försvarbara och vetenskapligt underbyggda träningsmetoder.

Alla som på något sätt hanterar, sköter, kör, rider och tränar hästar stöter förr eller senare på små eller större problem. Det kan vara allt från hästens hälsa, foder, hovvård, utrustning, uppstallning, svårigheter vid ridning och träning, lastning eller bristande kommunikation.

Förhoppningsvis är lösningen enkel att se och då tidigt upptäckta problem oftast förblir små och är de också lättare att åtgärda. Men ibland är det betydligt svårare och hur man än kämpar och försöker så hittar man inte rätt lösning. Det kan också vara svårt att avgöra om problemet är av fysisk eller psykisk art eller om det är en kombination av dessa.

Oavsett anledning till problemen är det upp till oss människor att hjälpa hästen att få vara så frisk, stark, glad och hållbar som möjligt. För handen på hjärtat, de allra flesta hästproblem och problemhästar är av människan skapad, det finns inga hästar som föds ”elaka” eller ”dumma”.

Även om hästen som art i stort sett har samma grundläggande behov och naturliga beteenden så är de lika komplexa som oss människor och det finns inte en individ som är helt lik en annan.

Vårt beteende och sätt att bemöta hästen påverkar den, både positivt och negativt.

En förutsättning för hästens välbefinnande är vi förstår att möta hästen som individ där den är, både fysiskt och psykiskt, när vi tränar, fodrar, stallar upp, avlar och hanterar den.

Enligt mig finns det inget egentligt ”naturligt” sätt att hantera hästar utan det är med ökad kunskap om hästar som art som vi kan förstå och därmed lösa individuella problem.

Jag har lång erfarenhet av alla typer av hästar och de problem som kan uppstå mellan häst och människa. Söker Du hjälp så tveka inte att kontakta mig för konsultation och bokning.

Ring 070-3484645 eller mejla [email protected]